Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nasıl oy kullanacak

Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nasıl oy kullanacak ?, Seçmen bilgi kağıdı getirmeyenler oylarını nasıl verecek ?  Seçmen bilgi kağıdı getirmeyenler nasıl oy kullanacak ? Seçim günü seçmen sandığına gelen vatandaşların yanlarında herhangi bir sebepten dolayı seçmen kağıtları yoksa (seçmen bilgi kağıdı, seçmen bilgi kartı) kimlik belgelerini göstererek oy kullanabilirler. Kimlik belgelerinin resmi nitelik taşıması gerekmektedir. Nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı kimlik belgesi olarak oy kullanma işleminde geçerlidir.

Seçmen kağıdı ( seçmen bilgi kağıdı ) gelmeyenlerin oy kullanabilmesi için seçmen kütüğünde kayıtlı olması şarttır. Seçmen bilgi kağıdı, 298 nolu kanunun 44. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, Seçmen bilgi kağıdı hiçbir surette kimlik belirlemesinde belge olarak kullanılmaz; bu husus kağıdın üzerine yazılır.

Seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmen için, seçmene hangi seçim bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarası ve diğer bilgileri bildirmek amacıyla bir seçmen bilgi kağıdı hazırlanır ve seçim çevrelerinin özelliklerine göre Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen esaslar dairesinde gönderilir veya dağıtılır.