Kimler oy kullanamaz

Kimler oy kullanamazlar 2014? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy veremez? Kimler oy veremez hususları  298 nolu seçim kanununun yedinci ve sekizinci maddelerinde belirlenmiştir. buna göre  Silah altında bulunan erler, Kimler oy kullanamazonbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), herhangi bir ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunanlar(taksirli* suçlar hariç) ve askeri öğrenciler oy veremezler. Kanunun sekizinci maddesinde ise seçmen olamayanlar tespit edilmiştir. Buna göre  kısıtlı olanlar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçmen dahi olamazlar. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamaz? Oy verme/verebilme şartları yukarıda tarif edildiği şekliyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de geçerlidir.

*Taksirli suçun açıklaması: Hukuki bir terim olan “Taksirli Suç”  dikkatsizlik, tedbirsizlik ya da talimata uymadan hareket ederek kusurlu olma durumunu ifade eder. Taksirli suç istenmeden gerçekleştirilmiş suç özelliğini taşır. 
Taksirli suçun özellikleri nedir.

- Suça sebebiyet veren hareketin kişi iradesiyle yapılması

- Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık.

- Sonucun irade dışında gelişmiş olması.

- Neticenin öngörülebilir olması.

- Hareket ile netice arasında uygun nedensellik bağının bulunması.

Taksirli suça örnek: Taksirle yaralama veya ölüme sebebiyet verme, yangın çıkarma vs.

Taksirle suç işlemiş olanlar hariç hiç bir hükümlü kimse oy kullanamaz.

 ÖNEMLİ: Oy Kullanabilmek için adres bildiriminizi yaptınız mı?

Kimler oy kullanabilir?